הסטודיו של אדוה - שלבי הכנת פסל מעיסת נייר: נערה בחצאית אדומה אוחזת תוכי